Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening

Uppsala län

Information

Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening finns. I Tierp så finns det många olika Ekonomisk förening och i Uppsala län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening har haft sedan 1996-01-01. Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Högbergsskolan, 815 80, Tierp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0293-13654.

Tierp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening har idag 716401-2523 som sitt organisationummer.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av Anders Hiller och Hans Edén i förening. är den som för stunden ansvarar för Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening

Föreningen har till huvudsaklig uppgift att i samarbete med konsumentföreningen uppsala verka för att på effektivaste sätt anskaffa och tillhandahålla varor och tjänster, som är billiga och väl ägnade att tillgodose medlemmarnas behov samt har dess- utom till uppgift att verka för att skolans lokaliteter och ut- rustning utnyttjas effektivare för fritidsaktiviteter under och efter skoltid, att främja föreningsverksamhet på skolan, att inom föreningens ramar främja och stödja elevernas fackliga verksamhet samt att genom sin verksamhet sprida information om den koopera- tiva idén.

I Slurken skolkooperativa förening, Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edén, Hans Christer som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hiller, Anders Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerlöf, Britt Inga Lill som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hiivala, Matti Kullervo som är född 1954 och har titeln Suppleant, .