HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp finns. I Tierp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp så kan ni göra det genom att skicka er post till V. Tämnarv. 9 P, 815 36, Tierp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0293-14905.

Tierp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp har idag 716422-4060 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Engström, Britta Karin -Eriksson, Ulf Torsten -Lindkvist, Ingrid Kerstin Kristina -Löfgren, Lise-Lotte Kristina är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening 206 Öbrink i Tierp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engström, Britta Karin som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ulf Torsten som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerlöf, Britt Inga Lill som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindkvist, Ingrid Kerstin Kristina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Lise-Lotte Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sven-Erik Börje som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Berit Anna Helén som är född 1952 och har titeln Suppleant, Haglund, Irene Viola Elisabet som är född 1945 och har titeln Suppleant, Jalakas, Bo Alvar Ragnar som är född 1948 och har titeln Suppleant.