Bostadsrättsföreningen Ankaret

Uppsala län

Information

717300-0121 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Ankaret. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Ankaret är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Tierp som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Ankaret finns i.

Bostadsrättsföreningen Ankaret har varit registrerat sedan 1951-05-15 och det finns flera verksamheter i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Ankaret är och det finns flera verksamheter i Tierp som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ankaret är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ankaret så kan ni göra det på telefon genom 018-556880 eller genom brev på följande adress:
Tamms v. 25 C, 815 76, Söderfors

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Ankaret och det är Arkegrim, Ann Maria som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Arkegrim, Erik Lars som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillgren, Karl Billy Göte som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Jan Tore som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sedvall, Nils Ola som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Olli Mikael som är född 1965 och har titeln SuppleantHillgren, Bernt Artur som är född 1930 och har titeln Suppleant, Törnhult, Eva Helena som är född 1964 och har titeln Suppleant,