Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors

Uppsala län

Information

I Uppsala län så finns Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Tierp här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Uppsala län. Tierp jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Uppsala län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors är ej momsregistretat och har organisationsnummer 717300-0154.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0293-30355 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors på följande adress Östermalmsv. 2 B, 815 75, Söderfors.

Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Härden Söderfors så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Liik, Jan Fredrik som är född 1972 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permament boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.