Bostadsrättsföreningen Smedjan

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Smedjan hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Smedjan finns. I Tierp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Smedjan tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Smedjan har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Smedjan så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Esplanaden 12 A, 815 38, Tierp men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0293-71312.

Tierp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Smedjan har idag 717300-0295 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Smedjan

Föreningen har till ändamål att förvärva, besitta och förvalta bostadshus i Tierps köping samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obe- gränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Smedjan så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Emilsson, Ingbritt Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Kjell Patrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Rune Gustaf som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kerstin Eivor Viktoria som är född 1948 och har titeln Suppleant, .