Bostadsrättsföreningen Spiran

Uppsala län

Information

Bostadsrättsföreningen Spiran hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Spiran finns. I Tierp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Uppsala län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Spiran tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Spiran har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Spiran så kan ni göra det genom att skicka er post till Torgg. 9 C, 815 38, Tierp men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0293-71540.

Tierp arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Spiran har idag 717300-0303 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Spiran

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Spiran så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Englund, Jonny Lars Johan som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Steisjö, Agneta Tora Elisabet som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Stigestad, Claes Michael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Tilefors, Karl Joakim som är född 1968 och har titeln Suppleant, .