Bostadsrättsföreningen Kullen

Uppsala län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Kullen vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Tierp så är Bostadsrättsföreningen Kullen ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Uppsala län så finns det ännu fler.

Tierp arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Tierp och i Uppsala län. Redan 1953-06-08 så skapades Bostadsrättsföreningen Kullen och bolaget är har ej F-skattsedel.

717300-0337 är organisationsnummret för bolaget som finns i Tierp.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Kullen och det finns många bolag som är i Uppsala län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kullen så går det att nå dem via telefon på 0293-30738 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Catherin Elisabeth -Gunnarsson, Erik Urban

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Kullen är Eriksson, Catherin Elisabeth som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Erik Urban som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Leif Henrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Sven Tryggve som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Pineur, Jane Marié som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Karl Börje som är född 1937 och har titeln SuppleantLjung, Dick Erik Ragnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, .