Bostadsrättsföreningen Poppeln

Uppsala län

Information

I Uppsala län så finns Bostadsrättsföreningen Poppeln. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Tierp här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Poppeln tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Uppsala län. Tierp jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Uppsala län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Poppeln är ej momsregistretat och har organisationsnummer 717300-0378.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Poppeln på följande adress Gävlev. 44 C, 815 38, Tierp.

Bostadsrättsföreningen Poppeln är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Poppeln så sitter följande personer i styrelsen: , , , Jansson, Gun Marianne som är född 1934 och har titeln Suppleant , Karlsson, Nils Jörgen som är född 1961 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.