Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge

Uppsala län

Information

I Tierp finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge i Uppsala län. Tierp är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1960-02-10 så har Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge och det finns fler företag som är det i Tierp.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge så kan man gör det genom att posta ett brev till Tierpsv. 4, 819 30, Skärplinge. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att uppföra och besitta bostadshus i Skärplinge, Österlövsta kommun, för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Alvarsson, Bo Arne Alvar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Herbertsson, Inger Ragnhild som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Britta Elvira som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Erik Alf som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Meldgaard, Finn Strodl Olesen som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Amanda Matilda Marianne som är född 1984 och har titeln SuppleantLöfkvist, Leif Johan Birger som är född 1982 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Centrum i Skärplinge har 717300-0428 som sitt organisationsnummer.