HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp

Uppsala län

Information

HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp är ett av många verksamheter som finns i Tierp. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1964-05-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Järnvägsesplanaden 5 C, 815 38, Tierp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Tierp arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp. Det finns flera verksamheter i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elmesiöö, Anny Maria -Eriksson, Lisa Therese -Frisk, Hans Åke -Larsson, Eva Maria.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp och det är följande personer, Elmesiöö, Anny Maria som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lisa Therese som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Hans Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan-Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan-Olov som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Eva Maria som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.Jalakas, Bo Alvar Ragnar som är född 1948 och har titeln Suppleant, Löfström, Maria Catharina som är född 1963 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening 202 Banken i Tierp är 717300-0824.