HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp

Uppsala län

Information

717300-0832 är organisationsnummer för verksamheten HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Tierp som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp har varit registrerat sedan 1963-09-25 och det finns flera verksamheter i Uppsala län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp är och det finns flera verksamheter i Tierp som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Nils Olof -Holm, Bengt-Arne Harry -Säter, Sven Holger -Zetterström, Kurt Arne

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp så kan ni göra det på telefon genom 0293-10240 eller genom brev på följande adress:
Åkerv. 20 A, 815 45, Tierp

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening 201 Slätten i Tierp och det är Eriksson, Nils Olof som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Hans Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Bengt-Arne Harry som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Säter, Sven Holger som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterström, Kurt Arne som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Jalakas, Bo Alvar Ragnar som är född 1948 och har titeln SuppleantJansson, Helena Barbro som är född 1942 och har titeln Suppleant, Liljekvist, Gunilla Margareta som är född 1943 och har titeln Suppleant,