Gudinge fiskehamnsförening u.p.a.

Uppsala län

Information

Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. är ett av många företag som finns i Tierp. Det är nämligen den kommunen som Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. finns i och den tillhör även Uppsala län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. som idag finns i Uppsala län har varit registrerat sedan 1937-08-31. Men sedan 1997-01-01 så har Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Gudinge 365, 819 65, Hållnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0294-30128.

Tierp arbetar för att företag som Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Gudinge fiskehamnsförening u.p.a.. Det finns flera företag i Uppsala län.

Föreningen har till ändamål att för medlemmarnas räkning för- värva hamn och strandområde vid Gudinge samt att använda det- samma till medlemmarnas ekonomiska nytta genom anordnande, för- valtande och vårdande av en fiskehamn.

Firmatecknare för Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Åke Årman och Sune Wallinder, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. och det är följande personer, Lövkvist, Johan Erik Stiv som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Paul Mauritz som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallinder, Evert Sune som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Årman, Adolf Bertil som är född 1921 och har titeln Ordinarie ledamot, Årman, Lars Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Alvarsson, Bo Arne Alvar som är född 1931 och har titeln Suppleant.Hållkvist, Bert Ivan som är född 1939 och har titeln Suppleant, Karlsson, Ingmar Sven-Erik som är född 1950 och har titeln Suppleant, Persson, Per Gunnar som är född 1959 och har titeln Suppleant.Årman, Leif Bertil som är född 1945 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Gudinge fiskehamnsförening u.p.a. är 717300-2374.