Hållnäs Utvecklings Aktiebolag

Uppsala län

Information

Hållnäs Utvecklings Aktiebolag hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där Hållnäs Utvecklings Aktiebolag finns. I Tierp så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hållnäs Utvecklings Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hållnäs Utvecklings Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Hållnäs Utvecklings Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hållnäs Utvecklings Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till EDVALLA PRÄSTGÅRDSVÄGEN 2, 819 64, Hållnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Tierp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hållnäs Utvecklings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hållnäs Utvecklings Aktiebolag har idag 556396-0136 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jansson, Mats Sigvard -Ögren, Lars Birger är den som för stunden ansvarar för Hållnäs Utvecklings Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta rörelse- och bostadsfastigheter i Hållnäs socken.

I Hållnäs Utvecklings Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ögren, Lars Birger som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jansson, Mats Sigvard som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Per-Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellström, Anders Fredrik Jörgen som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Skytt, Leif Benny som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundin, Leif Ernst som är född 1954 och har titeln SuppleantSöderman, Anna Kristina som är född 1956 och har titeln Suppleant, Alm, Bengt Bertil som är född 1946 och har titeln Revisor, Alm Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.