ASR Traffic AB

Uppsala län

Information

ASR Traffic AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Tierp som är den kommunen där ASR Traffic AB finns. I Tierp så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. ASR Traffic AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. ASR Traffic AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till ASR Traffic AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-9728214.

Tierp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ASR Traffic AB Privat, ej börsnoterat.

ASR Traffic AB har idag 556702-7395 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nordström, Jonas Sivar -Nordström, Kurt Sivar Vilhelm Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för ASR Traffic AB

Bolaget skall utveckla och sälja trafiksäkerhetsprodukter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I ASR Traffic AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nordström, Kurt Sivar Vilhelm som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nordström, Jonas Sivar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Marie Birgitta som är född 1967 och har titeln Revisor, Marie Dahlberg Revision AB som är född och har titeln Revisor, .