Sammanfattning vecka

2018-02-21 12:49:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Polisruta Tierp och Älvkarleby

Medborgarlöftena för Tierp och Älvkarleby kommuner är nu klara och påskrivna. Det är underlag från medborgardialoger som har genomförts i de bägge kommunerna. Dialogerna har genomförts i form av fysiska möten med riktade intervjuer, stormöten och webbenkäter. Människors synpunkter på trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning. Medborgarlöftena är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för polis och kommun. Se respektive kommuns löften nedan.

Medborgarlöftet för Tierps kommun 2018
Kommunen och polisen ska fortsatt aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Tierps kommun genom att:

Här följer ett axplock av anmälningar som har kommit in till polisen den senaste tiden:

Från Käringön utanför Söderfors har inkommit en anmälan om inbrott i fritidshus. Två st kikare, fiskeutrustning, yxa, lås och en muurikka saknas. Ett inbrottsförsök i villa har anmälts från centrala Tierp. Husägaren som var hemma hörde att det var någon som försökte bryta sig in genom ytterdörren. Hon skrek till och inkräktaren sprang från platsen. Brytmärken på dörr och karm är säkrade av tekniker. En anmälan om stöld av 2 st. torkfläktar har inkommit från ett flerfamiljshus i Örbyhus. En kvinna besökte en restaurang i Tierp. I samband med besöket försvann hennes plånbok som hon förvarade i jackfickan. Ett flertal trafikkontroller har genomförts på flera platser. En bilist stoppades utanför Tierp och rapporterades för rattfylleri under påverkan av narkotika. En husrannsakan i bilistens bostad genomfördes och där anträffades narkotika. Ytterligare en bilist stoppades på lv 292 och kontrollerades. Föraren påvisade tecken för narkotikapåverkan. Han medtogs för provtagning. En bilist stoppades och han saknade körkort och framförde ett avställt och körförbudsbelagt fordon. En bilist som stoppades hade ett utländskt körkort. Han hade varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år och måste därefter inneha ett svenskt körkort för att få köra bil i Sverige.

Medborgarlöftet för Älvkarleby kommun 2018
Kommunen och polisen ska aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i Älvkarleby kommun genom att:

Här följer några av de anmälningar som har inkommit från Älvkarleby den senaste tiden:

En olåst bil med nycklarna i har tillgripits ur ett olåst garage i Skutskär. En snöskoter har tillgripits ur ett låst garage på Rosengatan i Skutskär. Skotern anträffades i Gävle. Bilnycklar har tillgripits ur en bil på Rotskär. Falskt larm heter brottet som en kvinna kan ha gjort sig skyldig till i Skutskär. Detta efter att ha larmat ambulans utan anledning,

 

Kjell-Åke Ederyd, Kommunpolis Tierp/Älvkarleby
Jörgen Wilestedt, Områdespolis Älvkarleby k.n
Malin Bergefur, Områdespolis Tierps k:n

Se händelsen på polisen.se